Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen  tarjoamisesta annetun  lain  19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 292/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 292/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.