Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

24.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  ammattipätevyyden  tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon.