Pöytäkirjan asiakohta
PTK
157
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.2.2019 13.33