Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä  hallintoasioissa ja  eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2018 vp
LakialoiteLA 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 18/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon.