Pöytäkirjan asiakohta
PTK
157
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.2.2019 13:36