Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon.