Pöytäkirjan asiakohta
PTK
157
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 12.2.2019 klo 14.04—18.03
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 23/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
15.53
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Muuntogeenisen organismin viljely edellyttää EU:n laajuista viljelylupaa. Tämä on lähtökohta. Meillä ei ole myöskään tällä hetkellä markkinoilla muuntogeenisiä elintarvikkeita, emmekä niitä mielestäni tarvitse. EU:ssa ei ole yhtään Suomessa viljeltäväksi soveltuvaa taikka kiinnostavaa muuntogeenistä viljelykasvia, joten muuntogeenisten organismien viljelyn ei ole arvioitu lähiaikoina olevan meille edes ajankohtainen kysymys. Muuntogeenistä soijaa meillä kuitenkin on kaikesta tuodusta rehusoijasta hieman yli puolet. Hyvällä omallatunnolla voi kysyä siitäkin: miksi, onko se niin tärkeä tuote? 
Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan nyt säädettäväksi laki, millä säädettäisiin voimaan kansallisia järjestelyjä, joiden avulla muuntogeenisten organismien viljelyn rajoittaminen tai kieltäminen on mahdollista mainitun avoimen käytön direktiivin mukaisesti. Lailla säädettäisiin myös kansallisiin järjestelyihin liittyvästä valvonnasta. Pidän esitystä tärkeänä ja toivon, että se pääsee maaliin saakka. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 114/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 9:15