Viimeksi julkaistu 10.8.2022 11.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2020 vp Täysistunto Torstai 3.12.2020 klo 16.00

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä  annetun  lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 191/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.