Pöytäkirjan asiakohta
PTK
157
2020 vp
Täysistunto
Torstai 3.12.2020 klo 16.00
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 152/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.12.2020 21.52