Viimeksi julkaistu 21.12.2021 10.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.12.2021 klo 10.00—10.06

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.12.2021 pidettävään täysistuntoon.