Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 15/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 15/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotus 

Voimassaolevan lain voimaantulosäännöksen muuttaminen  

Riikka Slunga-Poutsalo ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.  

Ruut Sjöblom kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Slunga-Poutsalon ehdotusta.  

Riikka Slunga-Poutsalo ehdotti Ruut Sjöblomin kannattamana, että voimassaolevan lain voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Riikka Slunga-Poutsalon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2020 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.