Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

12. Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Hallituksen esitysHE 73/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.