Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2020 pidettävään täysistuntoon.