Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.02

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 31/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

Liite, verotaulukko 1 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen taulukkoon 1. 

Vilhelm Junnila ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen tekemää isänmaallista ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Vilhelm Junnilan kannattamana, että verotaulukko 1 hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

2. lakiehdotus 

8 a § 

Matias Marttinen kok 

Rouva puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 

Juhana Vartiainen kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Marttisen ehdotusta. 

Matias Marttinen ehdotti Juhana Vartiaisen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Matias Marttisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Liite, verotaulukko 2 ja 3 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaiset muutosehdotukset kyseisiin liitteisiin. 

Vilhelm Junnila ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Vilhelm Junnilan kannattamana, että verotaulukot 2 ja 3 hyväksytään vastalauseen 1 mukaisina. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 12; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2020 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.