Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2020 vp
LakialoiteLA 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

1 § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muotoilun kuin vastalauseessa 3. 

Päivi Räsänen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta. 

Sari Essayah ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 12; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

2. lakiehdotus 

101 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 

Vilhelm Junnila ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Vilhelm Junnilan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

106 § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 106 § saa sen muotoilun kuin vastalauseessa 3. 

Päivi Räsänen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä. 

Sari Essayah ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 43, ei 12; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

125 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 

Vilhelm Junnila ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä. 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 125 § saa sen muodon kuin vastalauseessa 3. 

Päivi Räsänen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Essayah’n tekemää esitystä. 

Ville Vähämäki ehdotti Vilhelm Junnilan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, ja Sari Essayah ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään edustaja Vähämäen ehdotuksesta edustaja Essayah’n ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Sari Essayah’n ehdotus ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 34, ei 21; poissa 144
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayah’n ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 142/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 59/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.