Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 174/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 13/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

3. lakiehdotus 

32 a § 

Paula Risikko kok 

Arvoisa puhemies! Teen 32 a §:stä vastalauseen mukaisen ehdotuksen, että se poistetaan. 

Mia Laiho kok 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Risikon tekemää ehdotusta. 

Paula Risikko ehdotti Mia Laihon kannattamana, että pykälä poistetaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Paula Risikon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 13; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 174/2020 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.