Pöytäkirjan asiakohta
PTK
159
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.2.2019 klo 16.05
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain,  Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä  työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 296/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.9.2020 11.07