Pöytäkirjan asiakohta
PTK
159
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.2.2019 klo 16.05—22.05
8
Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 41/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
18.24
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki, jolla nykyinen vesiliikennelaki ja vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki kumottaisiin. Pidän uudistusta tarpeellisena, koska sen tavoitteena on automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen. 
Vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti ja pakottavasti myös kansainvälisesti. Onkin hyvä, että uudistuksen lähtökohdaksi on otettu kyseinen kansainvälinen sääntely. 
Uudistuksessa ehdotetaan, että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin ja miehittämättöminä vuokrattuja veneitä koskisi yleinen huviveneitä koskeva sääntely. Tästä en voi olla samaa mieltä, mikäli asiassa halutaan mennä turvallisuus edellä. Mielestäni se ei riitä, että on mahdollisuus antaa vuokralle tarjottavista veneistä ja niiden varusteista lisämääräyksiä tarvittaessa. Esityksen mukaisesti kaikki vuokravenetoimintaa koskevat muutokset helpottaisivat  veneiden vuokraustoimintaa ja jakamistaloutta sekä edistäisivät perustuslaissa säädetyn elinkeinovapauden toteutumista, eli suomeksi sanottuna menemme bisnes edellä. 
Toivoin myös, että edes valiokunta olisi ottanut huomioon vesiliikenteen sääntöjen noudattamisen ja vesillä liikkumista koskevat erityiset pätevyysvaatimukset. Tarkoitan tällä sitä, että tällä hetkellä vesillä voi kuljettaa varsin suurta venettä eikä tarvitse ymmärtää vesiliikenteen säännöistä mitään. Varsin usein olen joutunut puuttumaan veneilijän tekemisiin, kun hän ei ole hallinnut edes yleistä väistämisvelvollisuutta vesillä. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.9.2020 11.07