Pöytäkirjan asiakohta
PTK
159
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43
28
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.12.2020 19.13