Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 175/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2020 pidettävään täysistuntoon.