Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43

33. Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 173/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1, 141/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2020 pidettävään täysistuntoon.