Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 16/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.3.2020 klo 13.59—15.28

10. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta  tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi  sopimusten   eräiden  määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen  poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2020 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 2/2020 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimusten irtisanomisista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelu
15.07 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Niin kuin tuossa edellä totesin, niin tämäkin esitys hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa täysin yksimielisesti. Ja tuossa ehkä kiinnittää huomiota se, että kyseessä ovat pienien, niin sanottujen saarivaltioitten kohdalla irtisanottavat sopimukset, koska nämä OECD:n kattavammat verosopimukset ovat tässä tilanteessa toimivammat, ja siitä nämä muutokset. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 98/2019 vp tarkoitettujen sopimusten irtisanomiset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Sopimusten irtisanomisten ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.