Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 16/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.2.2021 klo 13.02—13.37

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 4/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 258/2020 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 258/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.