Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 160/2018 vp Täysistunto Perjantai 15.2.2019 klo 13.04—13.33

10.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 24/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 261/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.