Pöytäkirjan asiakohta
PTK
160
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.2.2019 klo 13.04—13.33
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 15.15