Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 160/2018 vp Täysistunto Perjantai 15.2.2019 klo 13.04—13.33

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta,  julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 239/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.