Pöytäkirjan asiakohta
PTK
160
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 8.12.2020 klo 13.59—21.57
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.12.2020 23.07