Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 160/2020 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2020 klo 13.59—21.57

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2020 vp
LakialoiteLA 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2020 pidettävään täysistuntoon.