Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 161/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.2.2019 klo 14.00—19.01

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti  verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2019 pidettävään täysistuntoon.