Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 161/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2020 klo 14.00—15.41

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.