Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 161/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2020 klo 14.00

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2020 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2020 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jukka Kopra Jari Ronkaisen kannattamana ehdottanut, että 1. ja 2. lakiehdotus hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

1. ja 2. lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2020 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Jukka Kopran lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.