Viimeksi julkaistu 3.2.2023 14.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 161/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.2.2023 klo 12.59—13.33

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 124/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 37/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2023 pidettävään täysistuntoon.