Pöytäkirjan asiakohta
PTK
162
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.2.2019 klo 14.00
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 13/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
7 a § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän hyväksyttäväksi vastalauseen mukaisena.  
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 54; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
28 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän hyväksyttäväksi vastalauseen mukaisena.  
Ilmari
Nurminen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Ilmari Nurmisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 54, tyhjiä 1; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 219/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.2.2019 15.27