Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 162/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 20.2.2019 klo 14.00—17.01

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi-  ja väestötietovirastosta  sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 33/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2019 pidettävään täysistuntoon.