Pöytäkirjan asiakohta
PTK
162
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.2.2019 klo 14.00
4
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Vastalauseiden 1—4 ehdotukset ovat samansisältöiset. Yleiskeskustelussa on Anneli Kiljunen Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät 1.—4. lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Mikäli vastalauseeseen sisältyvä ehdotus käsittelyn pohjasta hyväksytään, eduskunta samalla hyväksyy 1. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n, 2. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n, 3. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n sekä 4. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n vastalauseen 1 mukaisina. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Anneli Kiljusen ehdotus ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 77, tyhjiä 7; poissa 19
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 30.1.2020 13.39