Viimeksi julkaistu 16.8.2022 10.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 162/2020 vp Täysistunto Torstai 10.12.2020 klo 16.01—17.21

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä  annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain  28 luvun 1 §:n  ja  huoneistotietojärjestelmää  koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 15/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

 

Keskustelu
17.17 
Piritta Rantanen sd :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä oleva lakiehdotus on huoneistotieto- ja asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Se vaikuttaa melko tekniseltä aikalisämuutokselta, mutta muutos on kuitenkin tärkeä. Tässä koko laissa on kyse siitä, että asunto-osakeyhtiöiden on pitänyt alun perinkin siirtää osakeluettelonsa sähköisen omistajamerkinnän ylläpito Maanmittauslaitokselle. Tämä muutos on alun perin pitänyt tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja nyt on kyse vuoden lisäajasta. Kyse on melkein 90 000 taloyhtiöstä, joista vasta noin 1 100 on tämän työn tehnyt. Jäljellä oleva joukko on siis valtava ja tulee tarvitsemaan neuvontaa ja ohjausta enemmän kuin alun perin on ajateltu. Jos yhden vuoden lisäaikaa ei tulisi, voisi se johtaa epätoivottavaan ja erittäin ruuhkaiseen tilanteeseen.  

Osakehuoneistojen sähköinen omistajamerkintä on hieno ja hyvä uudistus. Se korvaa vanhan paperisen mallin. Toivottavasti tässä kokonaisuudessa on kuitenkin myös kaikki tietoturva-asiat huomioitu. 

 

17.18 
Ari Koponen ps :

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei ole menoja lisääviä vaikutuksia valtion talousarvioon eikä myöskään asunto-osakeyhtiöille tai kiinteistöalalla toimiville yhtiöille. Tosin siirtymäajan pidentäminen hidastaisi joidenkin hyötyjen syntymistä, joita voisi muodostua omistus- ja panttaustietojen siirtämisellä rekisteriin, mutta koska esityksen arvioidaan edistävän omistustietojen siirtämistä osakehuoneistorekisteriin, koen, että kokonaisuutena arvostellen esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 219/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.