Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 162/2020 vp Täysistunto Torstai 10.12.2020 klo 16.01—17.21

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 177/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 19/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
17.19 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa herra puhemies! Tässähän todetaan, että tämä vahvistaisi elinvoimaista Suomea ja uudistaisi ajoneuvolakia vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen EU-puiteasetusta, ja tehdään aika paljon muitakin teknisiä uudistuksia. Toisaalta on ihan hyvä, että laki selkeytyy ja vähentää päällekkäisyyttä. 

Olisinkin kysynyt hallituspuolueiden edustajilta: Nyt kun tämä toteutetaan, niin onko aikomuksia siirtyä siihen, mihin 12 muuta jäsenmaata on jo siirtynyt, eli raskaan liikenteen käyttömaksuihin eli vinjetteihin? Katson, että se olisi ehkä aikaisempaa helpompi toteuttaa tämän lakiuudistuksen jälkeen, ja toivon, että siihen ryhdyttäisiin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 177/2020 vp sisältyvien 1.-14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.