Viimeksi julkaistu 6.2.2023 18.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 162/2022 vp Täysistunto Maanantai 6.2.2023 klo 14.00—17.56

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 310/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 40/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2023 pidettävään täysistuntoon.