Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2018 vp Täysistunto Torstai 21.2.2019 klo 16.01

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 33/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 233/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.