Pöytäkirjan asiakohta
PTK
163
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.2.2019 klo 16.01—22.46
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
21.27
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Niin sanotut rahastojen rahastot ovat kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia, ja niiden osuus pääomarahastojen kansainvälisessä varainhankinnassa on kasvanut voimakkaasti. Hallituksen esityksen tarkoituksena on nyt saattaa näiden rahastojen rahastojen kautta tehtävät sijoitukset verotuksellisesti samaan asemaan vastaavien suorien sijoitusten kanssa. Muutokset voivat parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. 
Valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana, ja valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 306/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2019 15.24