Viimeksi julkaistu 5.10.2022 13.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2020 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2020 klo 13.01—18.57

13. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 184/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2020 pidettävään täysistuntoon.