Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2020 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2020 klo 13.01—18.57

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 44/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2020 pidettävään täysistuntoon.