Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2020 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2020 klo 13.01—18.57

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 26/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
13.14 
Piritta Rantanen sd :

Arvoisa puhemies! Tämän lain avulla kuntia kannustetaan kuntarakenteen tiivistämiseen vapaaehtoisin keinoin talouden esteitä poistamalla.  

On huomioitava, että tällä hetkellä meillä ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka tukisi kuntia yhdistymään. Tässä on siis kyse harkinnanvaraisesta yhdistymistuesta, ja se on myönnettävissä valtion talousarviomäärärahojen puitteissa. Mikäli talousarvioon on varattu määräraha, avustus olisikin vähintään 500 000 euroa.  

Täytyy todella toivoa, että näitä kuntien yhdistymisiä saataisiin esimerkiksi tämän avustuksen myötä liikkeelle, koska kuntarakenteen tiivistämisen on meillä oltava yksi keino monien muitten joukossa demokratiankin vahvistamiseksi.  

Esitys on erittäin hyvä ja kannatettava, ja toivottavasti se etenee. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 158/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.