Viimeksi julkaistu 20.3.2023 14.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2022 vp Täysistunto Tiistai 7.2.2023 klo 13.59—17.53

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 310/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 40/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 40/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Viitanen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.48 
Pia Viitanen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä siis on kysymys siitä, että arvonlisäverolakiin lisätään säännökset arvonlisäverodirektiivissä edellytetystä verovapautuksesta.  

Siis tässä yhteydessä yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville järjestöille ja uskonnollisille yhdyskunnille annettaisiin oikeus saada palautuksena hankintaan sisältyvä arvonlisävero sellaisista tavaroista, jotka nämä toimijat vievät yhteisön ulkopuolelle osana omaa avustustoimintaansa. Tätä palautusta haettaisiin Verohallinnolta erikseen tehtävällä hakemuksella. 

Sitten tässä on myös toinen uudistus sisällä. Eli säännöksiä, jotka koskevat valtiollisten toimijoiden sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen maahan tuomia perustarvikkeita koskevaa verovapautusta, täsmennettäisiin siten, että ne sitten vastaisivat maahantuontidirektiiviä. 

Puhemies! Valiokunnan kantana me puollamme tätä esitystä ja puollamme sitä muuttamattomana. Samoin tätä esitystä hyvin laajasti kannatettiin luonnollisesti asiantuntijakuulemisissa. Nousi esille tiettyjä yksittäisiä asioita, joita me käsittelemme lyhyesti tässä mietinnössä, mutta ne eivät anna aihetta mielestämme muutoksiin. Eli tässä esitettiin muun muassa sitä, että tämän palautusmenettelyn sijaan vapautus tulisi toteuttaa suorana verovapautuksena, mutta valiokuntana toteamme, että tämä tavaroiden lopullinen käyttötarkoitus tai paikka ei välttämättä ole selvillä silloin, kun näitä hankintoja tehdään, ja samoin sitten tämä esitetty malli on vähemmän altis väärinkäytöksille. Näin ollen sitten puollamme tätä mallia, joka tähän on esitetty.  

No lisäksi asiantuntijakuulemisissa esitettiin, että tämä vapautus tulisi säätää taannehtivasti kattamaan myös niiden tavaroiden hankintoja, jotka on hankittu ennen tätä lain voimaantuloa. Mutta käytännössä tämä taannehtivaisuus olisi kyllä hyvin haastavaa hallinnollisista ja valvonnallisista syistä, ja siksi emme ole tätä tähän puoltamassa.  

Hallituksen esityksessä esitetään, että verovapautus tulisi voimaan 1.7. tätä kyseistä vuotta. Palautusta voitaisiin kuitenkin hakea vasta sitten 1.1.2024, jotta Verohallinto voisi toteuttaa tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. — Tässä lyhyen kaavan mukaan, puhemies. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 310/2022 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.