Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2018 vp Täysistunto Tiistai 26.2.2019 klo 14.04

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä  annetun  lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 313/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 313/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.