Pöytäkirjan asiakohta
PTK
165
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.2.2019 klo 14.04—21.21
18
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
21.16
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Tämähän on ollut odotettu lakiesitys, johon jo otin lähetekeskustelussa sellaisen linjan, että tämä on kaikilta muilta osin kannatettava, paitsi että se on hieman suppea sisällöltään ja vastaa lähinnä tuohon turvallisuuspoliittiseen tarpeeseen eikä niinkään maaperän tai vesistöjen tai muun kansallisomaisuuden suojelemisen tarpeeseen, sekä tietysti se, että tämä tuli varsin myöhään hallituskauden loppuvaiheessa ja oli ehkä epäilyksiä, että tuleeko se sieltä koskaan. No, nyt kuitenkin se on valiokunnissa käsitelty, mietintö on valmis ja asia etenee. 
Sinänsä mietinnön kanssa voi kaikilta muilta osin olla samaa mieltä paitsi siltä osin, kun huomasin tuossa ympäristövaliokunnan lausunnossa sellaisen kummallisen kommentin, että: ”Valiokunta pitää hyvänä, että hallituksen esityksessä tunnistetaan kansainvälisten investointien merkitys kansantaloudelle.” Ja jatkuu: ”Tavoitteena on myös, että lainmuutos ei tarpeettomasti heikennä ulkomaalaisten yksityishenkilöiden tai yhteisöjen halukkuutta ja mahdollisuuksia investoida Suomeen tai hankkia loma-asuntoja.” 
Erityisen paljon ihmettelen tätä viimeistä lausetta ja sitä, kuka sen tuonne on saanut, koska kyllähän tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle myös siitä, että tuolla meillä päin Kaakkois- ja Itä-Suomessa näitä mökkikauppoja aikanaan tehtiin, ja sen takia tämä keskustelu pääasiassa pinnalle tulikin, ja niiden mökkikauppojen varjolla on hankittu myöskin näitä puolustuksellisesti tärkeitä kiinteistöjä ainakin joissain tapauksissa tai ainakin yritetty hankkia. Eli kummastelen, minkä takia tällaista pidettäisiin suorastaan hyvänä, että niitä loma-asuntoja hankittaisiin. Vaikka se keskustelu ei olekaan meillä tällä hetkellä päivänpoliittisesti pinnalla, niin kyllä se vielä pinnan alla kytee ja se voi toisessa maailmantilanteessa muuttua taas ajankohtaiseksi. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 253/2018 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.3.2019 17.45