Pöytäkirjan asiakohta
PTK
165
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.2.2019 klo 14.04—21.21
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
21.18
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Melko pitkälti samanlainen lakiesitys kuin on muutama aiempikin — elikkä sellainen, jota on pitkään odotettu, jonka edistyminen on sinällään hyvä asia ja jonka huonona puolena on se, että se sisällöltään, vaikkakin vie asiaa parempaan suuntaan, on siitäkin huolimatta kohtuullisen riittämätön ja tulee kohtuullisen myöhään. Mutta nythän se tässä on etenemässä. On täysin oikeustajun mukainen esitys sinänsä, että tämä ensikertalaisuus ei uusiudu niin nopeasti kuin aikaisemmin, mutta tietysti sekin, että se ylipäänsä uusiutuu viidenkään vuoden aikavälillä, on varsin käsittämätöntä tavallisen ihmisen oikeustajun kannalta: miten vankilassa tuomionsa kärsinyt rikollinen voi olla ensikertalainen viidenkään vuoden kuluttua? Tässäkin olisi seuraavalla hallituksella parantamisen varaa. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 175/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 16/2016 vp, 25/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.3.2019 17.48