Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2018 vp Täysistunto Tiistai 26.2.2019 klo 14.04—21.21

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja  väestötietovirastosta  sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 33/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 233/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.