Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2018 vp Täysistunto Tiistai 26.2.2019 klo 14.04—21.21

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 317/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2019 pidettävään täysistuntoon.