Pöytäkirjan asiakohta
PTK
165
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.2.2019 klo 14.04—21.21
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
16.14
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Viime viikolla oli yleiskeskustelu ensimmäisen käsittelyn osalta. Totesin silloin, että tässä lakiesityksessä on useita hyviä kohtia ja muutamia kriittisiä kohtia, ja ne kriittiset kohdat liittyvät siihen asiaan, että kun 2016 on heikennetty oikeusturvaa turvapaikanhakijoilta, on lyhennetty valitusaikoja ja on samalla heikennetty oikeusapua, niin ongelmat — monet näistä, jotka tällä hetkellä tuolla käsittelyaikoja venyttävät ja uusintahakemuksia tuottavat — johtuvat näistä syistä. 
Siitä syystä olemme tehneet vastalauseen numero 1, ja esitämme siinä lausumaedistyksen, joka kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla peruutetaan lailla 646/2016 säädetyt rajaukset oikeusapuun turvapaikkapuhuttelussa sekä valitusaikojen lyhentäminen kansainvälistä suojelua koskevista päätöksistä. Mainituilla muutoksilla ei ole ollut positiivisia vaikutuksia turvapaikkaprosessin kestoon, mutta ne voivat vaarantaa hakijan oikeusturvaa ja ovat myös omiaan lisäämään uusintahakemuksia.” 
16.16
Matti
Semi
vas
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys sisältää kuitenkin niin paljon näitä poikkeavia asioita, mitä esimerkiksi edustaja Paatero tuossa toi esille, että noin varatoimenpiteenä kannatan kuitenkin edustaja Paateron esitystä joka tapauksessa, mutta me olemme lähestyneet tätä asiaa niin, että tämä tilanne on niin vakava näitten heikennyksien osalta, että me esitämme, että koko lakiehdotus hylätään. Esitän, että koko lakiesitys hylätään. 
16.16
Anders
Adlercreutz
r
Arvoisa puhemies! Tämä esitys on varsin ongelmallinen. Sitä eivät tukeneet näiltä ongelmallisilta osiltaan myöskään asiantuntijoiden lausunnot. Sitä sävyttää populismi enemmänkin kuin realiteetit, ja siksi kannatan Matti Semin hylkäysehdotusta. 
Ärade talman! Det här är ett mycket problematiskt lagförslag som inte grundar sig i fakta, som inte grundar sig i verkligheten och som de sakkunnigas utlåtanden inte heller stöder. Trots att det finns somliga delar som vi nog kan understöda är det som helhet en kraftig försämring, och därför stöder jag Matti Semis förslag. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 28.3.2019 17.30