Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2020 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2020 klo 14.00—20.45

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 16/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Asian käsittely keskeytettiin.